Heeft u het winnende idee?

“Mensen maken Amstelveen”. Hiermee laten we zien dat we in Amstelveen om elkaar geven, dat we niet alleen naast elkaar leven, maar ook met elkaar. Daarom hebben

Burgemeester en wethouders van Amstelveen een bedrag van in totaal 60.000 euro beschikbaar gesteld om de beste ideeën van actieve bewoners mogelijk te maken. Per goed idee is maximaal 10.000 euro beschikbaar.

Waar moet uw idee aan voldoen?
Uw idee:

  • levert een bijdrage aan “het elkaar beter leren kennen”
  • is gericht op de verbetering van de leefbaarheid in uw straat of wijk
  • vindt steun bij meerdere bewoners

U voert uw prijswinnende idee zelf uit, samen met de bewoners die uw idee steunen. De wijkcoach kan u begeleiding bieden.

U kunt uw idee indienen door dit online formulier in te vullen.

Hoe worden de winnende ideeën gekozen?
Een jury kiest uit alle inzendingen de beste ideeën en plaatst deze op www.mensenmakenamstelveen.nl. Vervolgens kunnen alle Amstelveners een stem uitbrengen op hun favoriete idee. De uitkomst van deze publieksstemming bepaalt voor de helft welke ideeën uiteindelijk beloond zullen worden. De jury bepaalt de andere helft.

©2017 Gemeente Amstelveen - Algemene voorwaarden