ALGEMENE VOORWAARDEN MENSEN MAKEN AMSTELVEEN

 1. VOORWAARDEN

Met het uploaden van jouw filmpje verleen je medewerking aan gemeente Amstelveen om deze te gebruiken voor promotionele en/of media activiteiten in het kader van mensen maken amstelveen. Te denken valt hierbij aan een overkoepelende film of het publiceren op sociale media.

 1. INHOUD EN INFORMATIE PLAATSEN

Wanneer je inhoud of informatie publiceert op www.mensenmakenamstelveen.nl betekent dit dat je iedereen toestemming geeft om die informatie te bekijken.

Houd je bij het plaatsen aan de volgende regels:

 • je plaatst geen niet-geautoriseerde commerciële berichten op www.mensenmakenamstelveen.nl
 • je plaatst geen inhoud die: haatdragend, bedreigend of pornografisch is; die aanzet tot geweld; of die naaktbeelden of nodeloos geweld bevat
 • je plaatst geen inhoud of onderneemt geen actie op mensenmakenamstelveen.nl waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, of waarmee de wet op een andere wijze wordt overtreden
 1. REDACTIE EN SELECTIE VAN GEUPLOADE FILMS
 • Mensen Maken Amstelveen heeft een redactie die is belast met het monitoren van geüploade films. Registraties of materialen die naar de mening van de redactie ongepast zijn of niet gerelateerd zijn aan het onderwerp worden geweigerd en/of verwijderd van de website. Evenals materiaal dat niet voldoet aan de eerder genoemde regels.
 • De redactie van Mensen Maken Amstelveen behoudt zich het recht voor om ten alle tijde en zonder opgaaf van redenen registraties en/of geüpload materiaal te weigeren of te verwijderen van de website.
 1. PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Alle persoonsgegevens die van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

 1. WIJZIGINGEN
 • Mensen Maken Amstelveen heeft het recht om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden op www.mensenmakenamstelveen.nl bekend gemaakt.
 • Mensen Maken Amstelveen behoudt zich het recht voor om de website op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen.
 1. KLACHTEN

Klachten kunnen worden gericht aan: Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid T.a.v de afdeling Collecties en Beschrijvingen/Amateurfilmplatform Postbus 1060 1200 BB Hilversum amateurfilmplatform@beeldengeluid.nl

 1. GESCHILLEN EN GELDEND RECHT

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien Mensen Maken Amstelveen.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.