Conchita Willems

Na het lezen van het boek ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’ geschreven door Rodaan Al Galidi, begreep ik hoe het lenigen van nood door talent voor het leven gedragen wordt. Waar bestaat dat toch uit: talent voor het leven? Hij schrijft over het leven in een asielzoekerscentrum, het lange wachten en het contact van mens tot mens.

Het doen van meer wekelijks Kinderwerk op vluchtelingenlocatie Kronenburg met een vrijwilligersteam maakte de sluiting van Kronenburg tot nieuwe inspiratiebron. Een studente die ik op Kronenburg ontmoette, maakte me attent op vrijwilligerswerk een paar straten verder: gezinsopvang Walborg. Dit is een opvang voor dakloze gezinnen met veel kinderen in alle leeftijden van vluchtelingen herkomst, zowel politieke als economische. Het zijn kwetsbare, veelal eenoudergezinnen die een tijdelijke woonplek nodig hebben. Vooral de jonge kinderen konden wel wat extra aandacht gebruiken. Doel was om te spelen met de kinderen en proberen om de ouders wat meer met de kinderen te laten spelen. Het meer wekelijks Kronenburg Kinderwerk werd door deze uitgesproken nood op ons pad direct voortgezet. Mijn man Kees en een team van goede vrienden van de Sathya Sai International Organisation – Nederland borgen vanuit de Kronenburg ervaring 2 wekelijkse speelmiddagen op zaterdag en woensdag, afgewisseld met de organisatie van een vredes zangavond:

Walborg-feest-11-11-16-7

Op 21 september 2016 vierden de bewoners van deze gezinsopvang en 15 vrijwilligers de wereldwijde Dag van de Vrede met een prachtige samenzang in de vroege avonduren. De Dag van de Vrede is een initiatief van de Verenigde Naties. Het doel is een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid. De kinderen bereidden de zangavond goed voor met het slepen van verschillende tafels en stoelen tot één kring van tafels en met het vooraf doen van ademoefeningen. Want wie goed ademt, kan ook mooi zingen! Ook hielpen zij met het ophangen van de Vredesvlag. Vrolijke liedjes over menselijke waarden, zoals ‘Vrede, vrede, vrede, is in ieders hart. Vrede, vrede, vrede, vind dat in je hart. Doe steeds goed voor iedereen. Wees eenieders vriend. Dan is geluk en vrede, wat je hebt verdiend’’, zorgden voor hartelijkheid alom. De liedjes werden ingeleid door een zanger. De zorgcoördinator verwoordde haar impressie als volgt: “De liefde spatte er van af. Waar komen die leuke mensen vandaan?” Zij was ontroerd door de goede sfeer, die na het zingen in het hele huis voelbaar en zichtbaar was. De kinderen vrolijk en de ouders oprecht aangeraakt, terwijl zij samen stil naar hun eigen kamers gingen in het huis. De activiteitenbegeleider bekrachtigde zijn indruk met: “Dat saamhorigheidsgevoel is zo nodig voor de gezinnen om te voelen. Dank jullie wel!”
En afgewisseld met de organisatie van een feestzaterdag:

Een aardige bewoonster van Randwijck verzamelde op haar 80ste verjaardag geld voor de kinderen van vluchtelingen. Daar werd een feestelijke middag voor de kinderen van betaald. Poppentheater Koos Kneus vermaakte de kinderen met het avontuur van de prinses die een prins zocht. Na veel dieren, zoals een giraffe, een olifant, een aap en een kikker, kwam uiteindelijk de prins tevoorschijn. Er werden heel veel grappen uitgehaald door de dieren en de prinses was heel bij toen eindelijk de mooie prins met haar wilde zoenen en spelen. Alle kinderen, van peuter tot en met tiener, werden persoonlijk geschminkt naar eigen keuze. Heel mooi. Er was feestelijke muziek en we hebben gedanst, polonaise door de speelruimte en gangen gedaan en veel gelachen samen. Ook moeders en een enkele vader deden mee. De zorgcoördinator fluisterde me blij toe dat er twee kleine kindjes waren die nooit opgetilde willen worden en erg eenzelvig zijn. Zelfs die twee lieten zich door haar optillen en kwamen helemaal los. Zien hoe de kinderen mee deden en dansten: vormend en veilig!
Het is heerlijk om Amstelveners te ontmoeten en te bouwen aan een vriendelijke samenleving. Je een mens voelen tussen andere mensen, jong en oud …

©2017 Gemeente Amstelveen - Algemene voorwaarden