Druk bezochte aftrap Mensen Maken Amstelveen

Woensdagavond 19 april vond de officiële aftrap plaats van Mensen Maken Amstelveen. Tegelijkertijd werd de huiskamer van Amstelveen geopend. Het was een drukbezochte bijeenkomst met een gevarieerde groep Amstelveners. Burgemeester Mirjam van ’t Veld verrichtte de opening en aftrap van Mensen Maken Amstelveen.

Burgemeester Mirjam van ’t Veld: “Met Mensen maken Amstelveen willen we een beweging op gang krijgen waarbij inwoners en partijen met elkaar in gesprek gaan. Ieder vanuit zijn eigen achtergrond. Door met elkaar de dialoog aan te gaan kunnen we mensen en groepen aan elkaar verbinden. Het helpt om elkaar de hand te reiken en elkaar zo meer te begrijpen. We willen graag dat onze inwoners en instellingen ook de handschoen oppakken en aan de slag gaan met Mensen Maken Amstelveen. Zij zijn immers de kracht van onze samenleving, onze inspiratiebron.”

 Aanleiding
De samenleving verandert. Mensen leven meer in hun eigen wereld met gelijkgestemden. Mensen die anders denken of anders zijn, komen elkaar nauwelijks tegen, terwijl Amstelveen een steeds grotere diversiteit binnen haar samenleving kent. Hiermee ontstaat het risico dat groepen tegenover elkaar komen te staan. Binnen Mensen maken Amstelveen stellen we de vraag hoe mensen met elkaar om willen gaan in Amstelveen. In deze tijden van verharding, waarbij helaas nog steeds sprake is van terreur en geweld in de wereld,  is omkijken naar elkaar, elkaar op een positieve manier stimuleren en het geven van vertrouwen een groot goed.

De nieuwe huiskamer (de ruimte rondom de raadzaal) is nu veel meer een ontmoetingsplek, een bestuurlijk hart, waar politiek en inwoners elkaar kunnen treffen. Een plek van openheid en verbondenheid waar iedereen zich thuis mag voelen. Een manier waarmee we met elkaar de kloof tussen overheid en inwoners proberen te verkleinen.

mensenmakenamstelveen.nl
Vertrekpunt van Mensen Maken Amstelveen is de olievlekwerking. De gemeente lanceert een platform, www.mensenmakenamstelveen.nl,  waarmee de dialoog in de stad wordt aangezwengeld.

©2017 Gemeente Amstelveen - Algemene voorwaarden