Koffiekar Mensen Maken Amstelveen op schoolplein De Linde

Op woensdag 1 november waren medewerkers van de gemeente met de koffiekar van Mensen Maken Amstelveen bij de Montessorischool De Linde. Zij gingen met bezoekers in gesprek. Het is ondoenlijk om met iedereen in gesprek te gaan. Er ontstaan geanimeerde gesprekken rondom de koffiekar van waaruit gratis diverse soorten koffie wordt geserveerd. ”Goh, kunnen jullie niet elke week hier komen?”, dat was de meest gehoorde reactie.  De twee voorgelegde vragen: 1. hoe wilt u betrokken worden bij allerlei ontwikkelingen in de gemeente en 2. wat kunt u zelf doen in/voor uw wijk/buurt/gemeente?  Eerst even nadenken …. en dan komt er wel wat los. Op de eerste vraag wordt heel verschillend gereageerd, maar de rode draad is toch ”online”, via facebook (=interactief), een burgerpanel (mensen zijn meer dan bereid om hun e-mailadres daarvoor te geven), gericht via bijv. klankbordgroepen, maar ook de klassieke manier van betrokkenheid wordt op prijs gesteld: informatiebijeenkomsten en informatiebulletins, nieuwsbrieven e.d. Over de tweede vraag is men duidelijk: zodra het om de naaste omgeving gaat verricht men meestal al wel burenhulp. Verder is men actief op school en groeit men qua vrijwilligersactiviteiten mee met de leeftijd van de kinderen.  Dat wordt heel normaal gevonden. Toch zijn er ook ouders die graag wat meer activiteiten voor jongere kinderen in het MOC-gebouw willen laten plaatsvinden en dan vooral op de woensdagmiddag. Ze willen daar zelf ook wel initiatief in nemen en een bijdrage in willen leveren als vrijwilliger. Natuurlijk komen ook hele concrete zaken aan de orde, bijvoorbeeld over verkeersveiligheid. Een geslaagd bezoek, met positief ingestelde, enthousiaste en tevreden bewoners van Amstelveen!

IMG_0190

©2017 Gemeente Amstelveen - Algemene voorwaarden